Om oss

1979 startade Nisse Artursson o Sune Aronsson Krabbeskärs Verkstads AB, KVA. Starten var i fiskefartygets GG 318 Dynings sjöbod i Fiskebäck. Arbetet bestod av att leverera skruvtransportörssystem för skrapfisk i lastrum samt övriga mekaniska konstauktioner.

1981 flyttade vi till större lokaler hos Caprice marine i Fiskebäck. Här levererade vi kompletta hanteringssystem för fisk ombord på fiskefartyg.

1984 hade verksamheten växt ytterligare och en egen verkstad byggdes i Fiskebäcks hamnområde 50 meter från kajen. KVA var nu huvudleverantör av fiskhanteringssystem på den Svenska marknaden. Tillsammans med Bilspedition bildades ett nytt bolag Coldfish som hyrde ut och transporterade KVA containers. 1989-91 genomförde vi ett Eureka projekt EU 340 där vi tillsammans med en färöisk redare byggde två fiskefartyg i Polen som utrustades med komplett containersystem med automatisk ishantering. Vår del av projektet ca 10 milj.

Då EU tog beslut i mitten av 90-talet att inte stödja containersystem utan att allt stöd gick till RSW tankar förändrades vår marknad totalt och transportsystem ombord försvann och ersattes av pumpsystem. Vi fick anpassa vår verksamhet och vissa delar av vår lokal hyrdes ut.

Vi har genom åren byggt upp en bred kontaktyta med de flesta företagen i branschen och har i dag ett gott samarbete och ett flertal agenturer som gör att vi kan leverera bra utrustning och kompletta system.

2005 startade vi en butik ”KVA hydraulcenter” med inriktning på hydraulikutrustning, hydraulik har varit en av hörnstenarna i KVA:s verksamhet genom åren. Idag har vi en komplett slangverkstad och butik på ringön som idag vuxit och är en stor del av vår verksamhet.

Vi har nyligen renoverat verkstaden och skapat mer plats. Ulf Thörne som närmast kommer ifrån Damen ship repair har anställts som verkstads chef.

KVA hälsar gamla o nya kunder hjärtligt välkomna.